• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره DJ Intl Select Div Idx Ishares (IDV) امروز

DJ Intl Select Div Idx Ishares

DJ Intl Select Div Idx Ishares

22.59

بالا: 22.59

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Indonesia Index ETF Market Vectors 14.65000000
Interpace Diag Grp 4.88000000
M III Acquisition Corp 1.93000000
IEC Electronics 7.46000000

FAQ

    لغت نامه