• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره S&P Tech-Software North Amer Ishares (IGV) امروز

S&P Tech-Software North Amer Ishares

S&P Tech-Software North Amer Ishares

253.9

بالا: 253.9

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Independence Holding Company 28.28000000
ING Emerging Markets High Dividend 5.88000000
Wisdomtree International Hedged 33.64150000
DJ US Pharmaceuticals Ishares 156.80000000
DJ US Healthcare Provider Ishares 193.49000000

FAQ