• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره S&P 500 Index Ishares (IVV) امروز

S&P 500 Index Ishares

S&P 500 Index Ishares

296.04

بالا: 296.04

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
S&P 500 Growth Index Ishares 188.89000000
Invesco Plc 7.29000000
Russell 1000 Index Ishares 162.96000000
Russell Microcap Index Ishares 79.15000000
Russell 1000 Value Index Ishares 109.76000000

FAQ