• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره DJ US Index Ishares (IYY) امروز

DJ US Index Ishares

DJ US Index Ishares

145.4

بالا: 145.4

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
DJ US Telecom Ishares 27.02000000
Izea Inc Common Stk 0.22100000
Jack In The Box Inc 63.79000000
Jagged Peak Energy Inc 8.23000000
Jaguar Animal Health Inc 0.49990000

FAQ

    لغت نامه