• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) امروز

Jazz Pharmaceuticals

Jazz Pharmaceuticals

115.72

بالا: 115.72

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
J.B. Hunt Transport Services 102.64000000
Lehman Abs Corp 27.44010000
Jabil Circuit 30.38000000
Jetblue Airways Corp 8.98000000
Select Asset Inc 0.60170000

FAQ

    لغت نامه