• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره John Hancock Multifactor Large (JHML) امروز

John Hancock Multifactor Large

John Hancock Multifactor Large

36.66

بالا: 36.66

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
John Hancock Multifactor Mid CA 33.05000000
John Hancock Multifactor Consum 27.90000000
John Hancock Multifactor Techno 55.37820000
John Hancock Multifactor Utilit 29.06520000
John Hancock Income Securities Trust 13.96000000

FAQ