• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره DJ-UBS Tin TR Sub-Idx ETN Ipath (JJT) امروز

DJ-UBS Tin TR Sub-Idx ETN Ipath

DJ-UBS Tin TR Sub-Idx ETN Ipath

39.72

بالا: 39.72

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
DJ-UBS Aluminum TR Sub-Idx ETN Ipath 32.99500000
Mstar Large Core Index Ishares 166.51450000
Mstar Large Growth Index Ishares 221.39000000
Mstar Large Value Index Ishares 95.39000000
Mstar Mid Core Index Ishares 173.19000000

FAQ

    لغت نامه

Base interest rates

Base interest rates

بازار وجه نقد

Physical Currency Market