• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Nuveen Preferred and Convertible (JPC) امروز

Nuveen Preferred and Convertible

Nuveen Preferred and Convertible

7.82

بالا: 7.82

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Jpmorgan Diversified Return EUR 27.56500000
Jpmorgan Diversified Return Eme 43.63000000
Jpmorgan Diversified Return EUR 49.53850000
Jpmorgan Diversified Return Glo 52.69300000
Nuveen Preferred and Income Term Fund 20.05000000

FAQ