• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Latin America Bull 3X Direxion (LBJ) امروز

Latin America Bull 3X Direxion

Latin America Bull 3X Direxion

35.07

بالا: 35.07

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Liberty Broadband Corporation 125.01000000
Liberty Broadband Corporation 127.11000000
Liberty Global 21.84000000
Liberty Global 25.00000000
Liberty Global 21.36000000

FAQ

    لغت نامه