• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره DJ-UBS Lead TR Sub-Idx ETN Ipath (LD) امروز

DJ-UBS Lead TR Sub-Idx ETN Ipath

DJ-UBS Lead TR Sub-Idx ETN Ipath

34.545

بالا: 34.545

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Latin American Discovery Fund 0.00000000
Lydall Inc 11.59000000
Leidos Holdings Inc 98.73000000
Cohen & Steers Ltd Duration Preferred Income Fun 22.61000000
Powershares Ladderrite 0-5 Year 24.88500000

FAQ