• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره IQ Hedge Macro Tracker ETF (MCRO) امروز

IQ Hedge Macro Tracker ETF

IQ Hedge Macro Tracker ETF

25.8513

بالا: 25.8513

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Marcus Corp 11.80000000
Medley Capital Corp 20.00000000
Medley Capital Corporation 22.33000000
Mercury General Corp 39.82000000
Mednax Inc 14.88000000

FAQ

    لغت نامه

بازده

Yield 

سویفت

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)