• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره My Size Inc Cmn (MYSZ) امروز

My Size Inc Cmn

My Size Inc Cmn

0.9

بالا: 0.9

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Short Midcap 400 Proshares 42.61110000
Muniyield Arizona Fund 13.50000000
Mazor Robotics Ltd 58.23000000
Ultrashort Midcap400 Proshares 14.23500000
Nuveen California Divadv Fund 13.55000000

FAQ

    لغت نامه