• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Nuveen Build America Bond Fund (NBB) امروز

Nuveen Build America Bond Fund

Nuveen Build America Bond Fund

19.75

بالا: 19.75

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Nuveen Build America Bond Opportunity Fund 20.35000000
New Age Beverages Corp 1.34000000
Neuberger Berman Intermediate Fund Inc 13.59000000
National Bank Holdings Corp 27.99000000
Neurocrine Biosciences 124.41000000

FAQ

    لغت نامه