• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره DJ-UBS Cocoa TR Sub-Idx ETN Ipath (NIB) امروز

DJ-UBS Cocoa TR Sub-Idx ETN Ipath

DJ-UBS Cocoa TR Sub-Idx ETN Ipath

28.15

بالا: 28.15

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

رویدادهای این هفته

ساعت کشور دوره ریداد نرخ پیشبینی گذشته
19 ژوئن 2024
روز USD calender forex Bank Holiday

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Nice-Systems Ltd 175.71000000
Nicholas Financial 5.73000000
Nuveen Intermediate Duration M 12.55000000
Agic Equity & Convertible 21.20000000
NII Holdings Inc 2.17000000

FAQ

    لغت نامه