• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Nuveen North Carolina Premium Fund (NNC) امروز

Nuveen North Carolina Premium Fund

Nuveen North Carolina Premium Fund

13.66

بالا: 13.66

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%
نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Nano Dimension Ads 0.76000000
Nelnet Inc 47.52000000
National Retail Properties 30.80000000
Nanoviricides Inc 10.14000000
Nuveen New York Muni Value Fund 8.4
Growth stock

Growth stock

سهامی که روند صعودی ثابت ارزش خود را نشان می دهند. این صعود  می تواند دلیل فوندامنتال را داشته باشد، مثلا توسعه و رشد شرکت و درآمد آن، و همچنین ممکن است که به دلیل رشد تمرکز سفته بازان بر این بخش اقتصاد و توقعات بی اساس و بیش از حد آنها در مورد صادر کنندۀ سهام  باشد و در نتیجه می تواند باعث ایجاد "حباب بورسی" شود.

این قانون در اواخر دوره ی Great Depression تصویب شد و به منظور افزایش سطح اطمینان سرمایه گذاران اوراق بهادار فعال گردید. این قانون از تمدید سهام شرکت های سوال برانگیز و غیر معتبر جلوگیری می نماید.

سازمان ملی تسویه اوراق بهادار (NSCC)

National Securities Clearing Corporation (NSCC)

در میان شرکت های کلیرینگ، شرکت ملی تسویه اوراق بهادار آمریکا برای معاملات اوراق بهادار به عنوان یک کمپانی بزرگ شمرده می شود و نقش مهمی در معاملات مالی در سراسر جهان دارد. بیایید در مورد این سازمان و اصول کار آن صحبت کنیم.