• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Gold Miners Bull 3X Direxion (NUGT) امروز

Gold Miners Bull 3X Direxion

Gold Miners Bull 3X Direxion

76.77

بالا: 76.77

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Nuveen Michigan Quality 13.11000000
Nuveen Ohio Quality 14.13000000
Neurometrix Inc 2.48000000
Nu Skin Enterprises 35.28000000
Nuveen Muni Value Fund 9.50000000

FAQ