• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Oncomed Pharmaceuticals Inc (OMED) امروز

Oncomed Pharmaceuticals Inc

Oncomed Pharmaceuticals Inc

0.89

بالا: 0.89

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

رویدادهای این هفته

ساعت کشور دوره ریداد نرخ پیشبینی گذشته
1 مارس 2024
روز USD calender forex Wards Total Vehicle Sales 15.4M 15.0M

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Omeros Corp 15.10000000
Odyssey Marine Exploration 4.18000000
Onemain Holdings Inc 22.13000000
Owens & Minor 7.61000000
Omnova Solutions Inc 10.14000000

FAQ