• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Oncomed Pharmaceuticals Inc (OMED) امروز

Oncomed Pharmaceuticals Inc

Oncomed Pharmaceuticals Inc

0.89

بالا: 0.89

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%
نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Omeros Corp 15.10000000
Odyssey Marine Exploration 4.18000000
Onemain Holdings Inc 22.13000000
Owens & Minor 7.61000000
Omnova Solutions Inc 10.14000000
Lock position

Lock position

گرفتن دو پوزیشن معکوس (خرید و فروش) بر روی یک ابزار معاملاتی که به منظور جلوگیری از ضرر اولین پوزیشن با فاصلۀ زمانی یکی پس از دیگری انجام میشود. پس از هج کردن پوزیشن با حجم مساوی، تغییر قیمت ابزار مالی دیگر تأثیری بر سرمایه حساب نمی گذارد، بدین صورت که ضرر یک پوزیشن از سورد پوزیشن دوم جبران میشود. اغلب، هدف اصلی از استفاده از هج، گرفتن فرصتی برای ارزیابی بازار، بررسی روند اصلی آن و اتخاذ تصمیم نهایی در مورد اینکه به چه جهت باید هج را باز کرد.

این قانون در اکثر ایالات آمریکا تصویب شده و امنیت مالی سرمایه گذاران را محیا می نماید. این قانون به صورت کامل تولید هر گونه اوراق بهادار را کنترل، تنظیم و تمدید می نماید.

کانال افقی یکی از علامت های فشردگی نوسانات ارزی ابزار مورد نظر، در چهارچوب سطوح مقاومت و پشتیبانی بوده که هر چه از محدوده ی وسیع تری برخوردار باشد، از شرایط مبهم تر بازار خبر می دهد. با استفاده از شکست سطوح مرزی این نوع کانال، می توان به اجرای معاملات خرید و یا فروش مطمئن تر دارایی مورد نظر، دست برد.