• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Energy Pure Beta ETN Ipath (ONG) امروز

Energy Pure Beta ETN Ipath

Energy Pure Beta ETN Ipath

20.408

بالا: 20.408

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%
نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Oncobiologics Inc 0.64600000
Onconova Therapeutics Inc 0.37130000
Organovo Holdings 0.55200000
Ooma Inc 11.63000000
Opus Bank 17.57000000
نوسان

Volatility 

فراز و نشیب نرخ گذاری ها نوسان نام دارد. هر چه نوسان سازی بالا تر باشد احتمال اطلاف بیشتر دارایی مربوطه و یا سرمایه گذاری شده نیز، افزایش میابد. همین امر امکان بهره وری سرسام آور از دارایی را نیز، ممکن می کند.

این قانون در اکثر ایالات آمریکا تصویب شده و امنیت مالی سرمایه گذاران را محیا می نماید. این قانون به صورت کامل تولید هر گونه اوراق بهادار را کنترل، تنظیم و تمدید می نماید.

شعه‌های الدر

Elder Rays 

شاخص تحلیل تکنیکی، که به منظور تشخیص برتری روند صعودی و یا نزولی بازار، تعبیه شده است. این شاخص به معامله گران توان مشخص نمودن نقاط ورود و یا خروج به بازار را، اعطا می نماید.