• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Oxbridge Re Holdings Ltd (OXBR) امروز

Oxbridge Re Holdings Ltd

Oxbridge Re Holdings Ltd

0.9331

بالا: 0.9331

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%
نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Oxford Immunotec Global Plc 11.91000000
Oxford Lane Capital 2.99000000
Oxford Lane Capital Corp 22.75000000
Oxford Industries 47.61000000
Ticc Capital 2.37000000
Equity market

Equity market

بخشی از بازار مالی است که در آن فرایند توزیع سرمایه بین شرکت کنندگان این بازار از طریق داد و ستد اوراق بهادار صورت می گیرد. شامل سهام، اوراق قرضه، مشتقات و دیگر ابزارهای مالی که هم در بازار های سازمان یافته (بورس اوراق بهادار) و هم در بازار خارج از بورس رواج دارند. بازار اوراق بهادار برای شرکتهای صادر کنندۀ سهام به عنوان وسیله ای برای جذب سررمایه گذاران، و برای سفته بازان روشی است برای کسب سود از طریق خرید و فروش اوراق بهادار.

این قانون در اکثر ایالات آمریکا تصویب شده و امنیت مالی سرمایه گذاران را محیا می نماید. این قانون به صورت کامل تولید هر گونه اوراق بهادار را کنترل، تنظیم و تمدید می نماید.

repurchase agreement به عنوان قرارداد فروشی است که قیمت خریداری اش از قبل تعیین شده باشد. اولین قرارداد repo به سال 1917 در ایالات متحده از طریق سیستم ذخایر فدرال ایالات متحده به منظور بیمه کردن بانکی خصوصی، عهد شد.