• کابینۀ شخصی

قیمت و دوره 1-5 Year US Tips Index ETF Pimco (STPZ) امروز

1-5 Year US Tips Index ETF Pimco

1-5 Year US Tips Index ETF Pimco

52.61

بالا: 52.61

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%

ابزارهای وصل شده

نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Strayer Education 169.46000000
Sterling Construction Company Inc 8.34000000
Streamline Health Solutions 0.93800000
Stratus Properties 16.20000000
Strattec Security Corp 13.95000000

FAQ

    لغت نامه

Complete transaction

Complete transaction

Basis

Basis

شاخص بهای مصرف کننده

CPI (Consumer Price Index)