• کابینۀ شخصی

فارکس برای مبتدیان

معاملات فارکس چیست؟

FAQبرای تجار تازه کار

آموزش تجارت فارکس

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی از مهمترین رویدادهای عادی که بر پویایی نرخ ارز تأثیر می گذارد، خبر می دهد. نه تنها تاریخ این وقایع را به نمایش می گذارد، بلکه پیش بینی تأثیر بازارهای مالی را نیز نشان می دهد.

در بیشتر موارد ، معامله گران مقادیر پیش بینی شده را از قبل در نظر می گیرند و ساختار موقعیت های باز خود را تنظیم می کنند و این باعث کاهش خسارات احتمالی می شود.

با این وجود، در زمان اعلام خبرهای مهم تغییرات شدید و چشمگیر در نرخ ارز ممکن است اتفاق بیفتد که منجر به افزایش نوسانات بازار شود و در صورت عدم برخورداری معامله گر از بودجه آزاد، معامله گر با ضرر مالی مواجه خواهد شد.

ردیابی دقیق تقویم اقتصادی می تواند از پیامدهای نامطلوب جهش نرخ جفت ارزی جلوگیری کند.

ساعت کشور دوره ریداد نرخ پیشبینی گذشته
26 مارس 2023
04:00 CHF calender forex Daylight Saving Time Shift    
04:00 EUR calender forex Daylight Saving Time Shift    
04:00 GBP calender forex Daylight Saving Time Shift    

با ما تجارت کنید Fibo