• کابینۀ شخصی

کمیسیون بابت استافده از سرویس cTrader Copy.

18 فور 2021

کمیسیون بابت استافده از سرویس cTrader Copy.

مشتریان گرامی!

توجه فرمایید که از تاریخ 6.03.2021 از مبلغ واریز شده به حساب به عنوان حق العمل مدیر استراتژی در پلتفرم cTrader Copy کمیسیون 15 درصد اخذ می شود.

کمیسیون به طور اتوماتیک در هنگام برداشت وجه از حساب معاملاتی کسر میشود.

با احترام فیبو گروپ