• کابینۀ شخصی
20 ژان 2023

CFD — گذار به GLD

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید GLD 23.01.2023 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قرارداد جدید GLD.APR3 در دسترس خواهد بود.
  2. قرارداد GLD.FEB3 به حالت بستن پوزیشن در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قرارداد باز GLD.FEB3 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند. 30.01.2023.

با احترام فیبو گروپ