• کابینۀ شخصی

CFD — گذار به NATGAS, GASLN, HTOIL

20 ژان 2023

CFD — گذار به NATGAS, GASLN, HTOIL

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید NATGAS, GASLN, HTOIL 23.01.2023 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قراردادهای جدید NATGAS.MAR3, GASLN.MAR3, HTOIL.MAR3 در دسترس خواهد بود.
  2. قراردادهای GASLN.FEB3, HTOIL.FEB3 به حالت بستن پوزیشن ها در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های باز NATGAS.FEB3 باید تا پایان دوره بازرگانی 26.01.2023 بسته شوند، به GASLN.FEB3, HTOIL.FEB3 — تا پایان دوره بازرگانی 30.01.2023.

با احترام فیبو گروپ