• کابینۀ شخصی
26 مهٔ 2023

CFD — گذار به GLD

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید GLD 29.05.2023 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قرارداد جدید GLD.AUG3 در دسترس خواهد بود.
  2. قرارداد GLD.JUN3 به حالت بستن پوزیشن در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قرارداد باز GLD.JUN3 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند. 30.05.2023.

با احترام فیبو گروپ