• کابینۀ شخصی

CFD – تغییر برنامۀ زمانبندی جلسات تجاری

25 مهٔ 2023

CFD – تغییر برنامۀ زمانبندی جلسات تجاری

مشتریان محترم

لطفأ توجه فرمائید که در تاریخ 29 می قرارداد مابه التفاوت UK100 غیر قابل خرید و فروش خواهد بود بدلیل اینکه تاریخ مذکور در بریتانیای کبیر تعطیل می باشد.

 

با احترام فیبو گروپ