• کابینۀ شخصی

CFD — گذار به NATGAS, GASLN, HTOIL

14 اوت 2023

CFD — گذار به NATGAS, GASLN, HTOIL

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید NATGAS, GASLN, HTOIL 21.08.2023 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قراردادهای جدید NATGAS.OCT3, GASLN.OCT3, HTOIL.OCT3 در دسترس خواهد بود.
  2. قراردادهای GASLN.SEP3, HTOIL.SEP3 به حالت بستن پوزیشن ها در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های باز NATGAS.SEP3 باید تا پایان دوره بازرگانی 28.08.2023 بسته شوند، به GASLN.SEP3, HTOIL.SEP3 — تا پایان دوره بازرگانی 30.08.2023.

با احترام فیبو گروپ