• کابینۀ شخصی
21 اوت 2023

CFD — گذار به WHEAT

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید WHEAT 28.08.2023 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قرارداد جدید WHEAT.DEC3 در دسترس خواهد بود.
  2. قرارداد WHEAT.SEP3 به حالت بستن پوزیشن در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قرارداد باز WHEAT.SEP3 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند. 30.08.2023.

با احترام فیبو گروپ