• کابینۀ شخصی

CFD — گذار به NATGAS, GASLN, HTOIL

16 ژان 2024

CFD — گذار به NATGAS, GASLN, HTOIL

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید NATGAS, GASLN, HTOIL 22.01.2024 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قراردادهای جدید NATGAS.MAR4, GASLN.MAR4, HTOIL.MAR4 در دسترس خواهد بود.
  2. قراردادهای GASLN.FEB4, HTOIL.FEB4 به حالت بستن پوزیشن ها در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های باز NATGAS.FEB4 باید تا پایان دوره بازرگانی 26.01.2024 بسته شوند، به GASLN.FEB4, HTOIL.FEB4 — تا پایان دوره بازرگانی 30.01.2024.

با احترام فیبو گروپ