• کابینۀ شخصی
25 ژان 2024

CFD — گذار به GLD

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید GLD 29.01.2024 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قرارداد جدید GLD.APR4 در دسترس خواهد بود.
  2. قرارداد GLD.FEB4 به حالت بستن پوزیشن در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قرارداد باز GLD.FEB4 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند. 30.01.2024.

   

با احترام فیبو گروپ