• کابینۀ شخصی

CFD — گذار به NATGAS, GASLN, HTOIL

17 نوا 2023

CFD — گذار به NATGAS, GASLN, HTOIL

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید NATGAS, GASLN, HTOIL 20.11.2023 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قراردادهای جدید NATGAS.JAN4, GASLN.JAN4, HTOIL.JAN4 در دسترس خواهد بود.
  2. قراردادهای GASLN.DEC3, HTOIL.DEC3 به حالت بستن پوزیشن ها در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های باز NATGAS.DEC3 باید تا پایان دوره بازرگانی 27.11.2023 بسته شوند، به GASLN.DEC3, HTOIL.DEC3 — تا پایان دوره بازرگانی 29.11.2023.

با احترام فیبو گروپ