• کابینۀ شخصی
07 دسا 2023

CFD — گذار به USOIL

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید USOIL 11.12.2023 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قرارداد جدید USOIL.FEB4 در دسترس خواهد بود.
  2. قرارداد USOIL.JAN4 به حالت بستن پوزیشن در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قرارداد باز USOIL.JAN4 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند. 18.12.2023.

با احترام فیبو گروپ