• کابینۀ شخصی
08 مهٔ 2024

CFD — گذار به USOIL

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید USOIL 13.05.2024 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قرارداد جدید USOIL.JUL4 در دسترس خواهد بود.
  2. قرارداد USOIL.JUN4 به حالت بستن پوزیشن در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قرارداد باز USOIL.JUN4 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند. 20.05.2024.

با احترام فیبو گروپ