• کابینۀ شخصی

تغییرات برنامه زمانبندی جلسات تجاری(UK100)

03 مهٔ 2024

تغییرات برنامه زمانبندی جلسات تجاری(UK100)

مشتریان محترم

لطفأ توجه فرمائید که در تاریخ 6 می قرارداد مابه التفاوت UK100 غیر قابل خرید و فروش خواهد بود، چراکه تاریخ مذکور در بریتانیای کبیر روز تعطیل است.

با احترام فیبو گروپ