• کابینۀ شخصی

CFD - تغییر برنامه زمانی جلسات تجاری (UK100)

21 اوت 2023

CFD - تغییر برنامه زمانی جلسات تجاری (UK100)

مشتریان محترم!

لطفأ توجه فرمائید که در تاریخ 28 آگوست قرارداد مابه التفاوت UK100 غیر قابل خرید و فروش خواهد بود، بدلیل اینکه تاریخ مذکور در بریتانیای کبیر تعطیل می باشد.

با احترام فیبو گروپ