• کابینۀ شخصی

CFD — گذار به SLVR, COPPER

21 اوت 2023

CFD — گذار به SLVR, COPPER

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید SLVR, COPPER 28.08.2023 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قراردادهای جدید SLVR.DEC3, COPPER.DEC3 در دسترس خواهد بود.
  2. قراردادهای SLVR.SEP3, COPPER.SEP3 به حالت بستن پوزیشن ها در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قراردادهای باز SLVR.SEP3, COPPER.SEP3 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند 30.08.2023.

با احترام فیبو گروپ