• کابینۀ شخصی

دلار امریکا ممکن است موجب تغییر روند شود

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

دلار امریکا ممکن است موجب تغییر روند شود.

دلار امریکا با تجزیه و تحلیل کلی در یک مسیر جنبشی قرار گرفته،خیلی ها در مورد تغییر روند یا حداقل تمایلات میان مدت سخن به زبان اوردنند.تا جایی که تثبیت این ها به طور عینی ممکن باشند.
من بارها اشاره کردم،که دقیقا جهت سیاسی پولی بانک مرکزی ،میتواند تاثیر بر روند محلی   بگذارد.برا این اساس،هنوز خیلی زود است که در مورد روند صعودی شاخص دلار صحبت کنیم.بانک رزرو فدرال امریکا یک سیاست پولی که مشکل تورم را حل کند،نگه میدارد.بنابراین  جانت یلن،مدیر فدرال رزرو امریکا،گفت که،در سال ۲۰۱۷ باید نرخ را بالا برد.بر این اساس، ماانتظار دو تا نرخ بالا را داریم.در این زمان بزرگترین بانک مرکزی جهان،سیاست پولی نرم در پیش رو نگه داشته است.و در این میان شکاف عمیق که مخالف سیاستهای پولی فدرال رزرو و شش بانک مرکزی جهان است، ارزهایی که جزء شاخص دلار امریکا اند ،در روند محلی رشد باقی میماند.
اما در این زمان،احتمال یک سناریو را رد نمیکنم،چون که فرض یک اصلاح عمقی در دلار امریکا به اندازه کافی خواهیم داشت.این فرض ها بدون دلیل نیست. در استانه روز قبل ترامپ بیان کرد،در مورد تقویت دلار امریکا.البته که اینطور اظهارات در بازار،را نمیتوان نادیده گرفت.بنابراین کاهش ارزش دلار امریکا،با وجود رشد مداوم اقتصاد امریکا،ممکن است ادامه یابد.تمام این وضعیت ها امروز ممکن است روشن شود.تصویب سنا، برای پست وزارت خانه مالی امریکا استیونا منوچینا،که با تاییدش در این سمت آماده است که جهت دلار را به سوی قوی شدن نگه دارد، و این ممکن است، که وضعیت را روشن کند.در صورت بیان نرم و حمایت رئیس جمهور روند صعودی دلار ممکن است قطع شود.

اطلا عات بیشتر در مورد سطح قیمت ها،شما می توانید در دوره اموزشی(موضع مدیریت تجاری)یاد بگیرید.
بیشتر بدانید:
بررسی های فوق،عملا به عنوان نمونه است،و جنبه عملی برای اجرا کردن نمی باشد،و صرفا شامل یک توصیه می باشد.