• کابینۀ شخصی

دیدگاههای متفاوت در مورد دلار

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

دیدگاههای متفاوت - دلار


وضعیت مبهم است.هنوز دلار امریکا تحت فشار فروشنده ها باقی مانده است،ولی از فعالیت انها کاهش می یابد.ولی در مقابل این نظرات شکاکان زیادی وجود دارد،که به کاهش دلار امریکا ادامه میدهد..اما با تجزیه و تحلیل فنی شروع میکنیم.شاخص دلار ایالات متحده امریکا،همچنان رو به کاهش است،با افتتاح جلسه معامعلاتی در روز دوشنبه بیش از  ۰،۵% از دست داد. در ۱۷ ژانویه ،به عنوان یک نتیجه،حرکت رو به پایین شاخص دلار امریکا به سطح حمایت از ۱۰۱.۲۵/۳۰ رسید.شکستن سطح حمایت تایید است،که توانایی فروشندگان برای ادامه کاهش در سطح بعدی ۹۹.۵۰/۶۰ را میدهد.
تصویر فنی در این مورد برای جفت ارز یورو/ دلار.پوند/دلار و دلار/ین هنوز هم به پتانسیل برای تضعیف دلار اشاره میکند..از لحاظ تجزیه و تحلیل بنیادی،همه چیز قابل مفهوم نیست.از طرف دیگر سیاست جدید رئیس جمهور امریکا،به حد زیاد،خیلی بالاتر از یک سطح است،و انتقادهای او باعث تاثیر منفی روی دلار امریکا خواهدامریکادر همان زمان هنوز هم سیاست سخت،سیستم فدرال رزرو امریکا،در مقایسه با سیاست بانک مرکزی اروپا،فروش محتاطانه ایی در برابر ارز امریکا خواهد داشت.

علاوه بر این،انتشار آمار مثبت از امریکا،یکی دیگر از عوامل مثبت غیر قابل انکار برای ارز ایالات متحده امریکا است.
با تمام وجود،روند محلی در رشد دلار امریکا باقی مانده است.و از سرگیری مجدد حرکت صعودی دلار،ممکن است شروع شود در این مقطع ۹۸.۹۰-۹۹.۹۰.بر این اساس،کاهش ارزش دلار امریکا در محدوده %۱.۲۰ حذفش دشوار است.در این زمان شکست محلی با پشتیبانی ۹۸.۹۰- ۹۹.۹۰،میتواندبه تغییر روند منجر شود.
اطلا عات بیشتر در مورد سطح قیمت ها،شما می توانید در دوره اموزشی(موضع مدیریت تجاری)یاد بگیرید.

بررسی های فوق،عملا به عنوان نمونه است،و جنبه عملی برای اجرا کردن نمی باشد،و صرفا شامل یک توصیه می باشد.