• کابینۀ شخصی

بازار بورس ۱۷ ژانویه

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

بازار بورس ۱۷ ژانویه
۱۲:۳۰ شاخص قیمت مصرف کننده- بریتانیا.(دسامبر)
۱۲:۳۰ شاخص اصلی قیمت مصرف کننده- بریتانیا.(دسامبر)
شاخص  قیمت خرده فروشی- بریتانیا(دسامبر)
افزایش پیش بینی نرخ تورم در انگلستان،می تواند پشتیبانی های لازم را برای استرلینگ فراهم کند.اقتصاد دانان انتظار  افزایش نرخ رشد را در ما دسامبر %.۱ به %.۳ درصد نسبت  به M/M و %.۲ به %۱.۴ درصد سالیانه برآورد کردند.همچنین خوشبینانه نسبت به شاخص قیمت خرده فروشیCPI.تایید یا بیش از حد پیش بینی شده برای پوند مساعد است.
۱۳:۰۰شاخص تمایلات در محیط کسب و کار از موسسه ZEW/ZEW  - (المان-(ژانویه
۱۳:۰۰ شاخص ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد المان از موسسه   ZEW/ZEW.(المان(ژانویه
۱۳:۰۰ شاخص تمایلات در محیط کسب و کار از موسسه ZEW/ZEW -(منطقه یورو (ژانویه
بهبود بیشتر در این شاخص می تواند حمایت لازم را برای یورو فراهم کند.در صورت تایید یا بیش از نرخ پیش بینی شده رشد،در تقویت یورو بعید می دانم.
۱۶:۳۰( شاخص تولیدی ایالات متحده امریکا (ژانویه)
کاهش پیش بینی شده این امار برای دلار ایالات متحده امریکا منفی است.با این حساب ،در کل ارز امریکا ضعیف،و هر منفی  میتواند به موج فروش  منجر شود.
(تغییرات در شاخص قیمت جهانی محصولات لبنی-نیوزیلند (ژانویه
رشد این آمار ممکن است، به پشتیبانی از نیوزیلند فراهم کند.همان طور که تاریخ نشان داده، بازار به این نوع  اطلاعات واکنش فعال نشان میدهد.
سخنرانی خدا حافظی وزیر دارایی ایالات متحده امریکا، هنوز هم بیشتر مورد دقت و به عنوان یک نتیجه ممکن است،با افزایش فعالیت های تجاری امریکا همراه است.
(سخنرانی نخست وزیر بریتانیا ترزا می.بریتانیا(ژانویه
یک رویداد مهم برای اقتصاد بریتانیا،نظر سنجی ها او در مورد ادامه شرایط سختگیرانه بریکس خیلی زیاد روی نرخ ارز را تحت تاثیر منفی قرار میدهد.در زمان کنفرانس مطبوعاتی ،انتظار افزایش غیر قابل توجهی در فعالیت تجاری پوند دارم.
یورو و دلار
باز هم تمام ماهیت دلار امریکا است.صرفنظر از این که اهمیت در پیش روی،  اطللاعات مربوط به  تغییر  شاخص تمایلات اقتصادی از موسسه)10:00  به وقت گرینویچ) و نطق سخنرانی  نماینده بانک مرکزی اروپا نووتنی (۱۱:00 GMT)ارزش واحد پول اروپا کاملا همبسته با پویائی شاخص  نرخ امریکا میشود،که در روز آغاز تجارت به %۰۴ در وضعیت (۷:۰۰ به وقت گرینویچ).قبل از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایالات متحده ،در جلسه بانک مرکزی اروپا محدود تر میشود.فرض کنیم که ارز ایالات متحده امریکا  هنوز زیر فشار قرار دارد.به این معنی است که  که یورو شانس برای تست مقاومت  ۱،۰۷۳۵ در صورت شکستن از سطح ۱،۰۶۵۰ را دارد.
دلار و ین
در آغاز جلسه اتحادیه اروپا،این  جفت ارز  به هدف پایین تر از دیروز -۱۱۳،۴۰  که تعیین شده بود رساند.روند در راستای انتظارات ست،بنابراین سناریو فعلا عوض نمیکنیم.هدف بعدی شکستن سطح رو به پایین ۱۱۳،۴۰ به ۱۱پاییناست.