• کابینۀ شخصی

AUD/USD (Daily) افتی تصحیحاتی در میانه ی راه

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

 همان طور که در مقاله ی قبلی پیش بینی نموده بوده ایم، الگوی انعکاسی که در کف بازار شگل گرفته بود، با افزایش های ما بعد نرخ این جفت ارزی، به میزان 300 نقطه ی نموداری، همراه گردید. این افزایش پس از یک ضربان نزولی (تصحیحاتی) به وقوع پیوست. هم اکنون نیز با تست استقامتی خط میانه ی کانال گرایش های صعودی ماه ژانویه ی این جفت ارزی، برخورد نموده ایم. افزایش اخیر سطح فعالیت های معاملاتی خریداران از 15 دسامبر سال 2017 آغاز یافت است. همچنین لازم به یاد آوریست، که هنوز با ادامه یابی  افزایش سطح اشباع خرید AUD/USD، روز به رو می باشیم.

 یکی از علایم ادامه یابی این افزایش، عدم خروج خطوط شاخص نوسان گر، از محدوده ی 80%-100% نمودار stochastic، به شمار می آید. افت تصحیحاتی اخیرا شکل گرفته ی نرخ گذاری ها و شکل گیری پیکربندی کندلی اکسترموم موضعی، در راس بازار، احتمال ادامه یابی افت های کوتاه مدت نرخ این جفت ارزی، تا محدوده ی تصحیحاتی 38.2%-61.8%  شبکه ی فیبوناچی، که بر اساس آخرین ضربان نرخی موجود ترسیم گردیده است را، افزایش می دهد. بازه ی مربوطه، شامل سطوح 0.7730-0.7640 نموداری می باشد.

 

 همواره یادورم، که این ایست نرخی می تواند تست استقامتی خط میانه ی کانال گرایشی ماه ژانویه ی سال 2017 به شمار آید. اما شکل گیری الگوی واگرایی، در سقف بازار (نمودار 4 ساعته) را نیز، می بایست در نظر داشت. با توجه به نزدیک تر شدن خطوط شاخص نوسان گر نمودار 4 ساعته، به محدوده ی اشباع فروش - ادامه یابی افت های کوتاه مدت نرخ این جفت ارزی، تا سطوح 0.7730-0.7640 و محدوده ی پشتیبانی خط EMA-200، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید.
 
پیشنهادات:
·         بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.7870، میسر خواهد گشت.
·         بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.7790، میسر خواهد گشت.
·         به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.
 
 
 
سطوح هدفی موجود:
 
·         مقاومت: 0.8100
·         مقاومت:  0.8030
·         2 مقاومت: 0.7950
·         1 مقاومت: 0.7870
·          نرخ کنونی: 0.7826
·         پشتیبانی: 0.7790
·         2 پشتیبانی: 0.7730
·         پشتیبانی: 0.7640
·         4 پشتیبانی: 0.7540
 
خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش  نیست.