• کابینۀ شخصی

Gold H-4 افزایشی تصحیحاتی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

نزدیک شدن نرخ گذاری های این دارایی، به ماکسیموم موضعی یاد شده در مقاله ی قبلی، با بازگشت نزولی نرخ گذاری ها، به میزان 300 نقطه ی نموداری، همراه گردید. این افت در پی دست یابی نرخ گذاری ها به بازه ی 1365.0-1380.0، انجام پذیرفته و در پی نفوذ نرخ به خط گرایشی قرمز رنگ ترسیم شده، در مقاله ی قبلی، آغاز یافته است. در حال حاضر با واگرایی نوسانات نرخی، بر فراز سطح مینیموم موضعی 1308.0، مواجه می باشیم.

در صورت نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic، بالا تر از %20 اشباع فروش،احتمال ادامه یابی این واگرایی  مابین بازه ی نرخی 1320.0-1334.0، افزایش خواهد یافت. اما در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از خط EMA-200 (H-4) و بالا تر از محدوده ی مقاومت 1334.0–1330.0، با قوت یابی گرایش های افزایشی تا سطوح 1339.0 و 1344.0 و حتی بازه ی نرخی 1350.0–1356.0 نیز، برخورد خواهیم نمود. احتمال شکل گیری چنین سناریویی در صورت نفوذ خطوط شاخص نوسان گر به %80 اشباع خرید این دارایی، افزایش خواهد یافت. اما ادامه یابی این افزایش ها در صورت تحکیم یابی نرخ اتی، بالا تر از سطح 1334.0  و خط SMA-5، در نمودار 24 ساعته ی نرخ طلا، امکان پذیر جلوه خواهد نمود.

عبور خطوط شاخص نوسان گر stochastic، به موازات سطح %50 اشباع بازار، از نامعلوم بودن گرایش های کلی می گوید و مبنی بر ادامه یابی نوسانات افتی و فشردگی نرخ گذاری ها، مابین خطوط SMA-5  و EMA-200(نمودار Daily)، می باشد. در این بین می بایست نزدیک تر شدن نرخ گذاری ها، به خط میانه ی کانال گرایش های افزایشی سال 2017 را نیز، فراموش ننمود. نرخ گذرای ها همواره در حال نزدیک شدن به سطح 1308.0، که با این خط گرایشی هم سطح است، می باشند.

این خط گرایشی از سوی ابرهای شاخص ایچیموکو، پشتیبانی می گردد و به احتمال زیاد نیز، به همین دلیل با کند شدن گرایش های نزولی نرخ طلا، برخورد نموده ایم. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به سطح1308.0، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسانگر پایین تر از %20، با ادامه یابی کاهش های آتی نرخ طلا، تا خط EMA-200 (نمودار Daily) و تا سطوح 1295.0، 1277.0 و حتی 1264.0 نیز، مواجه خواهیم شد.

اما در صورت بررسی نمودار هفتگی، با تحکیمات نرخ گذاری ها بالا تر از پرتوی 61.8 فیبوناچی برخورد خواهیم نمود، که احتمال ادامه یابی افزایش های بلند مدت را نیز، افزایش می نماید.

همراه با دورتر شدن خطوط شاخص نوسان گر stochastic (نمودار Weekly)، از %80 اشباع خرید، احتمال ادامه یابی افت های نرخی میان مدت تا بازه ی 1308.0–1300.0 نیز، افزایش می یابد.در این بین می بایست به نوسانات مرتب نرخ گذاری ها، مابین سطوح کانال افقی 1308.0–1350.0، که از 2 ماه اخیر آغاز یافته نیز، توجه نمود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1330.0، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1320.0، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:1350.0
 • 3 مقاومت:1344.0
 • 2 مقاومت:1334.0
 • 1 مقاومت:1330.0
 •  نرخ کنونی: 1323.0
 • 1 پشتیبانی: 1320.0
 • 2 پشتیبانی: 1308.0
 • 3 پشتیبانی: 1295.0
 • 4 پشتیبانی: 1264.0

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.