• کابینۀ شخصی

Gold H-4 افزایش های تصحیحاتی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

افزایش تصحیحاتی که در مورد وقوع به زودش، در طی مقاله ی قبلی یاد نموده بودیم، همواره به وقوع پیوست. چرا که با افزایش 180 نقطه ای نرخ طلا، در طی معاملات دو هفته ی اخیر، برخورد نمودیم. چندی بعد نیز، با بازگشت نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطح مقاومت هدفی 1339.0 نموداری، مواجه گردیدیم. در حال حاضر نیز، با تحکیمات دوباره ی نرخ این دارایی، بالاتر از خط SMA-5 نمودار 4 ساعته، رو به رو می باشیم. همراه با نفوذ خطوط شاخص نوسانگر stochastic، بالا تر از %20 اشباع فروش و ادامه یابی تحکیمات نرخی، بالا تر از خط SMA-5، می توان با ادامه یابی افزایش های کوتاه مدت و حتی فشردگی نوسانات نرخی، مابین سطوح کانالی از گرایش های افقی نیز، برخورد نمود.

در صورت بروز چنین سناریویی، می توان با دستیابی نرخ گذاری ها، به سطوح 1325.0–1330.0 و خط EMA-200 نمودار 4 ساعته نیز، رو به رو شد. نفوذ نرخ گذاری ها بالا تر از سطح 1330.0، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسانگر (H-4)، بالا تر از %80 اشباع خرید، منجر به تقویت یافتن گرایش های افزایشی خواهد گردید. اما در صورت فشردگی نرخ گذاری ها، مابین خطوط EMA-200  و  SMA-5، گرایش های افقی مابین سطوح  1313.0–1330.0 نیز، ادامه خواهند یافت. سطح 1313.0 با سطح تصحیحاتی 61.8% شبکه ی فیبوناچی نیز، هم سطح می باشد (نمودار Daily).

نفوذ نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح پشتیبانی 1313.0 نموداری، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر Daily، پایین تر از محدوده ی %20 اشباع فروش، منجر به عمیق تر شدن افت های نرخی، در چشم اندازی میان مدت خواهد گردید. محدوده ی پشتیبانی چنین افتی نیز، شامل خط EMA-200 نمودار 24 ساعته بوده، که موازی با محدوده ی نرخی 1300.0–1290.0، حرکت می نماید. در این بین احتمال ادامه یابی گرایش های افقی میان مدت، مابین سطوح 1300.0–1365.0 نیز، افزون جلوه می نماید.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1321.0، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1313.0، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1360.0
 • 3 مقاومت: 1340.0
 • 2 مقاومت: 1330.0
 • 1 مقاومت: 1321.0
 •  نرخ کنونی: 1318.9
 • 1 پشتیبانی: 1313.0
 • 2 پشتیبانی: 1300.0
 • 3 پشتیبانی: 1290.0
 • 4 پشتیبانی: 1271.0

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.