• کابینۀ شخصی

Gold H-4 ظرفیت قوه ی تجاری فروشندگان

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

پیش بینی های اخیر مان، در رابطه با شکل گیری افزایش تصحیحاتی نرخ طلا، تثبیت یافته. چرا که پس از بازگشت صعودی نرخ گذاری ها، در پی برخورد با محدوده ی 1300.0–1306.0، با افزایش تصحیحاتی نرخ این دارایی به میزان 300 نقطه ی نموداری و تا سطح 1340.0، برخورد نمودیم.  در حال حاضر نیز با ادامه یابی نوسانات فلت، مابین سطوح 1313.0–1324.0/1.325.0، مواجه می باشیم.

نفوذ اخیر خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H-4)، پایین تر از سطح %50 اشباع بازار، از ابهام فعلی بازار نکاسته، اما شکسته شدن خط  EMA-200 به دست شاخص SMA-5، احتمال ادامه یابی افت های آتی نرخ طلا را، امکان پذیر تر می سازد. در این بین احتمال بروز افزایش های تصحیحاتی نرخ این دارایی، تا محدوده ی مقاومت 1330.0–1340.0 نیز، موجود می باشد.

نفوذ اخیر نرخ گذاری ها، پایین تر از خط SMA-5 ، به موازات عبور خطو شاخصstochastic  نمودار 24 ساعته، بر احتمال ادامه یابی نوسانات فلت، ما بین خطوط کانال گرایشی 1313.0–1340.0 نیز، می افزاید. 

در این بین، در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح 1313.0 نموداری، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic، پایین تر از %20 اشباع فروش، می توان با شدید تر شدن گرایش های نزولی نرخ طلا، تا محدوده ی 1300.0–1290.0 نیز، برخورد نمود. این محدوده از طریق خط EMA-200 نمودار (Daily)، حمایت می گردد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1324.0، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1313.0، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1340.0
 • 3 مقاومت: 1336.0
 • 2 مقاومت: 1330.0
 • 1 مقاومت: 1324.0
 •  نرخ کنونی: 1316.9
 • 1 پشتیبانی: 1313.0
 • 2 پشتیبانی: 1300.0
 • 3 پشتیبانی: 1296.0
 • 4 پشتیبانی: 1290.0

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.