• کابینۀ شخصی

GOLD H1 تصحیحات افزایشی در راه ریزش آتی تا مینیموم های سال 2016

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیشبینی های مقاله ی قبلی، در پی ورود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع فروش، با تقویت یابی گرایش نزولی نرخ گذاری ها، برخورد نمودیم. این افت، تحت فشار خط ترند کاهشی میانه ی ژوئن به وقوع پیوست. در حال حاضر، با تست استقامتی خط ترند نزولی 10 آگوست، مواجه می باشیم.

ورود به زود خطوط شاخص نوسان گر ساعتی stochastic، به محدوده ی اشباع خرید، احتمال تحکیم یابی آتی نرخ گذاری ها را، بر فراز این خط ترند، افزایش می نماید. بدین سبب، بروز چنین امری، به موازات شکست بازه ی مقاومت 1180.0 и 1182.0، بر احتمال وسعت گیری افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها نیز، خواهد افزود. در این بین، ادامه یابی تحکیمات نرخی بر فراز ابرهای شاخص ایچیموکو (H1)، و خط SMA-5 (H1)، می تواند با تست استقامتی مابعد خط EMA-200 (H1) و سطح 1190.0 نیز، همراه گردد.

بازگشت نرخ گذاری ها از این دو مقاومت می تواند با ادامه یابی گرایش فلت و افقی نرخ گذاری ها، همراه گردد. خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1) از محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال شکل گیری چنین سناریویی می افزاید.

با توجه به نمودار 4 ساعته، با شکل گیری الگوی انعکاس گرایشی "سر و شانه" مواجه می باشیم. نفوذ نرخ گذاری ها، به خط گردنه ی این الگوی گرایشی و سطح 1182.0، افزایش مابعد نرخ گذاری ها، تا سطح مقاومت 1195.0 را نیز، امکان پذیر تر خواهد نمود. ورود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال شکل گیری چنین سناریویی، خواهد افزود. اما تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذرای ها بر فراز بازه ی نرخی 1182.0–1189.0، می توان با ادامه یابی گرایش افزایشی نرخ طلا، در چشم اندازی میان مدت، برخورد نمود.

در صورت ادامه یابی سیر افقی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، در محدوده ی 50% اشباع بازار، می توان با ادامه یابی گرایش فلت، در چهارچوب کانال گرایش افقی 1160.0–1182.0 نیز، برخورد نمود. ورود دوباره ی خطوط این شاخص به محدوده ی اشباع فروش، گرایش نزولی این جفت ارزی را، تا سطح پشتیبانی 1170.0، گسترش خواهد نمود. این افت می تواند تا مینیموم 1160.0 نموداری نیز، ادامه یابد. به دام افتادن نرخ گذاری ها، پایین تر از خط SMA-5 (H4)، می تواند به شکل گیری چنین سناریویی، کمک نماید.

با توجه به نمودار 24 ساعته، افول طولانی مدت نرخ گذاری ها، تحت فشار خط SMA-5 (D1) را، مشاهده خواهیم نمود. در صورت بسته شدن کندل ژاپنی امروزیف بر فراز سطح 1182.0، می توان با شکل گیری اکسترموم موضعی در کف بازار، مواجه شد. چنین امری می تواند با انعکاس یابی گرایش کلی نرخ گذاری ها، همراه گردد. تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (D1)، به موازات خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته، از محدوده ی اشباع فروش، احتمال انعکاس یابی گرایش میان مدت نرخ طلا نیز، افزایش خواهد یافت. چنین افزایش می تواند تا سطح مقاومت هیجانی 1200.0 نیز، ادامه یابد.

این سطح با مقاومت ابرهای شاخص ایچیموکو (D1) نیز، هم سطح بوده و بر فراز این سطح با عبور خط ترند نزولی میانه ی آپریل نرخ این دارایی نیز، برخورد خواهیم نمود. تا قبل از این می توان با ضربان های افزایشی و تصحیحاتی در چهارچوب گرایش نزولی نرخ طلا، برخورد نمود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1182.0، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1171.0، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1200.0
 • 3 مقاومت: 1195.0
 • 2 مقاومت: 1189.0
 • 1 مقاومت: 1182.0
 •  نرخ کنون: 1178.3
 • 1 پشتیبانی: 1171.0
 • 2 پشتیبانی: 1160.0
 • 3 پشتیبانی: 1140.0
 • 4 پشتیبانی: 1120.0

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.