• کابینۀ شخصی

Gold H4 آیا نرخ گذاری ها شروع به افزایش نموده اند؟

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی، در پی اتمام یابی کاهش های موقت نرخ طلا تا مقاومت خط EMA-200 (H4)، به موازات بازگشت مابعد نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطح پشتیبانی 1320.0، با شروع افزایش های تصحیحاتی نرخ طلا، تا بازه ی مقاومت 1360.0–1370.0، یعنی ماکسیموم سال جاری - 1365.0، برخورد نمودیم. در پی بازگشت مابعد نرخ گذاری ها، پس از برخورد با این سطح و نفوذ مابعد خط SMA-5 (H4)، به خط EMA-200 (H4)، با افت نرخ گذاری ها تا محدوده ی پشتیبانی مینیموم موضعی سال جاری - 1308.0–1300.0، برخورد نمودیم.

نزدیک شدن خطو شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به %50 اشباع بازار، به موازات نزدیک تر شدن نرخ گذاری ها، به خط ترند گرایش های افزایشی 2 می ماه سال جاری، احتمال تست استقامتی به زود سطح پشتیبانی 1308.0 را، افزایش می نماید. نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پایین تر از %20 اشباع فروش، می تواند با تست به زود پشتیبانی موضعی کف بازار - 1304.0–1300.0، همراه گردد.

بازگشت نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطح پشتیبانی 1300.0، به موازات خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، از محدوده ی اشباع فروش بازار و نفوذ این خطوط به %80 اشباع خرید، احتمال بروز افزایش های تصحیحاتی این دارایی را، تا مقاومت خط EMA-200 (H4) و در چهار چوب کانال گرایش افقی 1300.0–1327.0، افزایش می نماید.

 

نمودار 24 ساعته ی طلا، نمایان گر رشد نرخ این دارایی، تحت حمایت خط EMA-200 (D1) می باشد. در صورت تحکیم یابی آتی نرخ گذاری ها، بالا تر از خط SMA-5 (D1) و پشتیبانی 1311.0، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، بالا تر از %20 اشباع فروش، می توان با ادامه یابی گرایش های فلت، برخورد نمود. چنین سناریویی می تواند با وسعت یابی افزایش های موقت طلا، تا محدوده ی مقاومت ابر های شاخص ایچیموکو - 1327.0، همراه گردد.

در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به خط EMA-200 (D1) از طریق خط SMA-5 (D1)، به موازات بسته شدن کندل های 24 ساعته، پایین تر از مینیموم موضعی 1300.0، قوه ی تجاری فروشندگان طلا را، افزایش خواهد نمود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1318.0، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1308.0، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:1332.0
 • 3 مقاومت:1327.0
 • 2 مقاومت:1321.0
 • 1 مقاومت:1318.0  
 •  نرخ کنونی: 1312.6
 • 1 پشتیبانی: 1308.0
 • 2 پشتیبانی: 1304.0
 • 3 پشتیبانی: 1300.0
 • 4 پشتیبانی: 1265.0

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.