• کابینۀ شخصی

Gold H4 افزایش های تصحیحاتی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی، با ادامه یابی افزایش های تصحیحاتی نرخ طلا، تا ماکسیموم موضعی 1321.0 و 1325.0 نموداری، برخورد نمودیم. یعنی تا مقاومت خط EMA-200 (H4) و خط ترند گرایش های نزولی 11 آپریل. کمی پایین تر از این محدوده، با عبور بازه ی مقاومتی ابر های شاخص ایچیموکو (H4) نیز، برخورد خواهیم نمود. موجود بودن این موانع مقاومتی، روند افزایشی 21 مارچ نرخ طلا را، کند تر خواهد نمود. به نمودار یک ساعته می نگریم!

نفوذ به زود خط SMA-5 (H1)  به خط EMA-200 (H1)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1) بالا تر از %80 اشباع خرید، احتمال وسعت یابی ضربان افزایشی و موقت نرخ طلا را، در چشم اندازی کوتاه مدت افزایش خواهد نمود. اما فعلا و با توجه به گردش خطوط این شاخص نوسان گر، در حوالی %50 اشباع نمودار یک ساعته، ادامه یابی گرایش های نرخی فلت این دارایی، مابین سطوح کانال گرایشی – افقی 1282.0–1300.0، امکان پذیر تر جلوه می نماید. علاوه بر این در حال حاضر با تست استقامتی مقاومت خط EMA-200 (H1) مواجه می باشیم، که با مرز پایینی محدوده ی مقاومت ابر های ایچیموکو، در نمودار 4 ساعته نیز، هم سطح می باشد.

تحکیمات آتی نرخ این دارایی، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، بالا تر از %80 اشباع خرید، می تواند با وسعت یابی ضربان تصحیحاتی افزایش های فعلی، تا مقاومت خط ترند گرایش های نزولی 11 آپریل و خط EMA-200 (H4) نیز، همراه گردد. این مقاومت شامل سطح آینه ای 1300.0 می باشد، که در واقع با مرز بالایی محدوده ی مقاومت ابر های ایچیموکو، در نمودار 4 ساعته نیز، هم سطح می باشد.

تحکیمات نرخ طلا، بر فراز این سطح می تواند با تغییر یابی گرایش های میان مدت طلا، همرا گردد. اما ادامه یابی تحرکات خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، در اطراف محدوده ی %50 اشباع بازار، احتمال ادامه یابی گرایش های افقی را در بطن کانال 1282.0–1300.0، افزایش خواهد نمود. در این بین لازم به یاد آوریست، که این فشردگی نرخی، بر فراز خط زیرین کانال گرایش های افزایشی سال های 2017-2018 رخ می دهد. نفوذ نرخ گذاری ها به این خط، احتمال ادامه یابی گرایش های نزولی 11 آپریل را، افزایش می نماید.

با توجه به نمودار 24 ساعته، در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز محدوده ی 1300.0–1310.0، به موازات نفوذ خط SMA-5 (D1)، به خط EMA-200 (D1) و نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) بالا تر از %80 اشباع خرید، احتمال تقویت یابی گرایش های افزایشی را در چشم اندازی میان مدت، افزایش خواهد نمود. اما فعلا با توجه به خروج اخیر خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، از محدوده ی اشباع فروش، می توان با ادامه یابی افزایش های تصحیحاتی نرخ طلا، تا مقاومت خط EMA-200 (D1) نیز، برخورد نمود.

در این بین، تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها به مقاومت 1310.0 و یا به پشتیبانی 1282.0، با احتمال ادامه یابی فشردگی های نرخی، مابین خطوط EMA-200 (D1) و SMA-5 (D1) نیز، مواجه می باشیم. نفوذ آتی نرخ گذاری ها به سطح 1282.0، به موازات نفوذ دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) پایین تر از %20 اشباع فروش، ادامه یابی گرایش های نزولی 11 آپریل را، امکان پذیر تر خواهد نمود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1300.0، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1282.0، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1360.0
 • 3 مقاومت: 1325.0
 • 2 مقاومت: 1310.0
 • 1 مقاومت: 1300.0
 •  نرخ کنونی: 1295.7
 • 1 پشتیبانی: 1282.0
 • 2 پشتیبانی: 1265.0
 • 3 پشتیبانی: 1240.0
 • 4 پشتیبانی: 1200.0 

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.