• کابینۀ شخصی

GOLD H4 تست استقامتی خط ترند کاهشی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، در پی نزدیک شدن نرخ گذاری ها به خط ترند نزولی میانه ی آپریل، با کند تر شدن افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها برخورد نمودیم. همانطور که پیشبینی نموده بودیم، تحرکات افقی میان مدت را می توانستیم از طریق نوسان سازی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، در حوالی %50 اشباع بازار، شناسایی نماییم. هم اکنون با فشردگی نرخ گذاری ها به مقاومت موضعی 1220.0 نموداری، مواجه می باشیم. تحکیمات آتی نرخ گذاری ها بر فراز سطح هیجانی 1200.0 نموداری، به موازات نفوذ مابعد خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع خرید، می تواند با ادامه یابی گرایش افزایشی میانه ی آگوست، همراه گردد.

نمودار 4 ساعته نمایان گر ادامه یابی گرایش افقی نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال گرایش افقی 1187.0–1214.0 می باشد. شکست ماکسیموم 1206.0 می تواند با تحکیمات آتی نرخ طلا بر فراز خط ترند نزولی 13 سپتامبر، همراه گردد. بدین سبب می توان با وسعت گیری افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها تا مقاومت 1210.0 مواجه شد. خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic چهار ساعته، از محدوده ی اشباع خرید می تواند با تقویت یابی فروشندگان همراه گردد. این افت تحت فشار خط EMA-200 (H4) به وقوع خواهد پیوست.

نفوذ مابعد خطوط این شاخص به محدوده ی اشباع فروش می تواند شکست پشتیبانی 1200.0 را به همراه داشته باشد. این سطح تحت پشتیبانی ابر های ایچیموکو (H4) استقرار داشته و در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح می توان با تست استقامتی بازه ی 1195.0–1190.0 مواجه شد. کمی پایین تر از سطح 1190.0، با عبور مرز پایینی کانال افقی 1187.0–1214.0 برخورد خواهیم نمود.

نوسان سازی خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic در حوالی 50% اشباع بازار، مبنی بر نا مشخص بودن گرایش میان مدت نرخ گذاری ها می باشد. ورود به زود خطوط این شاخص، به محدوده ی اشباع خرید، می تواند با تست آتی بازه ی مقاومت 1214.0–1220.0 همراه گردد. همواره یاد آوریم، که بر فراز این بازه با عبور خط ترند کاهشی میانه ی آپریل، برخورد خواهیم نمود. تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز این خط بر احتمال تست استقامتی خط EMA-200 (D1) و بازه ی نرخی 1240.0–1250.0، خواهد افزود.

بازگشت نرخ گذاری ها از بازه ی نرخی 1240.0–1250.0 ، با ادامه یابی گرایش افقی نرخ گذاری ها، در چشم اندازی میان مدت همراه خواهد گردید. خروج آتی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع فروش، احتمال ادامه یابی گرایش نزولی، تحت فشار خط SMA-5 (D1) را، افزایش خواهد نمود. چنین افتی می تواند با شکست پشتیبانی 1190.0 و بازه ی نرخی 1175.0–1160.0، همراه گردد.

تحکیمات آتی نرخ گذاری ها برفراز خط SMA-5 (D1)، بر احتمال تست آتی خط ترند نزولی خواهد افزود. تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها به مقاومت مربوطه، با ادامه یابی گرایش کاهشی نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال افقی 1160.0–1220.0، رو به رو خواهیم بود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1220.0، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1190.0، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1265.0
 • 3 مقاومت: 1250.0
 • 2 مقاومت: 1235.0
 • 1 مقاومت: 1220.0
 •  نرخ کنونی: 1204.7
 • 1 پشتیبانی: 1190.0
 • 2 پشتیبانی: 1175.0
 • 3 پشتیبانی: 1160.0
 • 4 پشتیبانی: 1120.0

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.