• کابینۀ شخصی

GOLD H4 احتمال توقف یابی موقت گرایش افزایشی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، نوسان سازی خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic در حوالی %50 اشباع بازار، به ادامه یابی گرایش افقی، مابین سطوح 1187.0–1214.0 انجامید. اگر دقیق تر بیان نماییم، مابین مینیموم 1180.0 و مقاومت هدفی 1215.0 نمودار 4 ساعته، که در مقاله ی قبلی مندرج می باشد. نزدیکی مابعد نرخ گذاری ها به خط ترند نزولی میانه ی آپریل، با افت قیمت طلا، همراه گردید. در واقع پس از تست این خط و سطح مقاومت 1210.0، خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، از محدوده ی اشباع خرید خارج شدند، که علت اصلی این افت نیز به شمار می آید. سپس با تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (D1) مواجه شدیم و همین امر نیز، با تست استقامتی سطح هیجانی 1200.0 همراه گردید. شکست این سطح نیز همانطور که پیش بینی شده بود، در پی ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع خرید رخ داد. بدین سبب گرایش نزولی انعکاس یافت و هم اکنون با تحکیمات میان مدت قیمت طلا نیز، مواجه می باشیم.

گرایش افزایشی 17 آگوست ادامه داشته و تحت پشتیبانی ابر های شاخص ایچیموکو H4، می توان با رشد آتی نرخ طلا نیز مواجه شد. افزایش ضربانی و شدید اخیرا شکل گرفته ی نرخ گذاری ها، بر احتمال بروز کاهش تصحیحاتی  موقت نرخ طلا می افزاید و فاصله گیری شدید خط SMA-5 (H4) از پشتیبانی خط EMA-200 (H4) نیز، مبنی بر  احتمال بروز چنین افت تصحیحاتی در آینده می باشد. بروز چنین امری می تواند با شکل گیری کانال گرایش افقی همراه گردد. اما ورود به زود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع خرید می تواند مانع بروز چنین افتی گردد. بازگشت زود هنگام خطوط این شاخص، از مرز %80 اشباع خرید، می تواند با شکل گیری گرایش افقی و توقف یابی افزایش نرخی طلا، همراه گردد.

در حال حاضر می توان با ادامه یابی افزایش ضربانی نرخ طلا، تا سطوح ماکسیموم 1240.0–1245.0 برخورد نمود. عامل بروز چنین امری، ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع خرید، به شمار می آید. در این بین، بازگشت زود هنگام این خطوط از محدوده ی یاد شده با توقف گرایش افزایشی همراه خواهد گردید. اتمام یابی افزایش نرخی ماه اکتبر می تواند با افت تصحیحاتی نرخ گذاری ها تا پشتیبانی خط SMA-5 (H4) و سطح 1220.0 همراه گردد.

شکل گیری چنین سناریویی پس از اتمام یابی افزایش ضربانی اخیر نرخ گذاری ها تا محدوده ی مقاومتی 1240.0–1245.0، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید. در نمودار 24 ساعته با عبور مقاومت خط EMA-200 (D1) بر فراز محدوده ی یاد شده مواجه می باشیم. علاوه بر این، محدوده یاد شده با طیف تصحیحاتی 61.8%  شبکه ی فیبوناچی، که طبق ضربان کاهشی آپریل-آگوست ترسیم گردیده نیز، هم سطح می باشد. دستیابی آتی نرخ گذاری ها به ماکسیموم 1240.0–1245.0 می تواند با نفوذ کاذب نرخ گذاری ها به مقاومت 1250.0 و افت مابعد نرخ گذاری ها نیز، همراه گردد. عامل اصلی بروز این افت – خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع خرید به شمار می آید. در صورت بروز چنین امری و شکست پشتیبانی خط SMA-5 (D1) و سطح 1220.0، می توان با دستیابی نرخ گذاری ها به پشتیبانی هیجانی 1200.0 نیز، برخورد نمود. عامل اصلی بروز چنین افتی – ورود مابعد خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع فروش به شمار می آید.

ادامه یابی عبور خطوط این شاخص در محدوده ی یاد شده، تست استقامتی خط EMA-200 (D1) و سطوح 1240.0–1245.0 را به دنبال خواهد داشت. اما احتمال افت نرخ گذاری ها در پی تست این محدوده نیز، افزون به نظر می رسد. خروج آتی خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته از محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال بروز افت موقت و تصحیحاتی نرخ طلا ، خواهد افزود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1240.0، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1230.0، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1265.0
 • 3 مقاومت: 1250.0
 • 2 مقاومت: 1245.0
 • 1 مقاومت: 1240.0
 •  نرخ کنونی: 1237.0
 • 1 پشتیبانی: 1230.0
 • 2 پشتیبانی: 1220.0
 • 3 پشتیبانی: 1215.0
 • 4 پشتیبانی: 1200.0

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.