• کابینۀ شخصی

تحرکات تصحیحاتی در پیش روی دلار ایالات متحده

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 پس از بروز چندی از دوره های کاهش نرخ این واحد ارزی، نسبت به دیگر واحد های ارزی پایه در سطح بازار، می توان با رشد به زود دلار مواجه بود. با این حال، لزومی بر انتظار،  به منظور افزایش سطح فعالیت های معاملاتی این واحد ارزی نیز، نمی باشد. لازم به یاد آوریست، که بروز افزایش های تصحیحاتی دلار، بیشتر به منظور دستیابی پوزیشن های موجود به سطوح هدفی تعیین شده شان بوده و افزایش سطح تقاضای این واحد ارزی، با هدف جلب بازرگانان به منظور سرمایه گذاری با استفاده از این واحد ارزی، در چشم انداز های میان مدت و دور مدت، دلیلی بر افزایش های تصحیحاتی فعلی نمی باشد. 

 همچنین می بایست در نظر داشت، که با توجه به پیش زمینه ی خبری اندک روز های دوشنبه و سه شنبه (به تاریخ ۱۱ و ۱۲ سپتامبر)، احتمال بروز تحرکات تصحیحاتی، برعکس جهت گرایش های کلی هفته ی گذشته، افزون می باشد. و تنها، در صورت بروز درگیری های ژئوپلیتیک بیشتری، با حظور ایالات متحده، احتمال تحت فشار قرار گرفتن واحد ارزی این کشور در طول دو روز آینده افزون تر خواهد گشت. 

 با توجه به شواهد به دست آمده، خاطرنشان هستم، که ریسک کاهش های در پیش روی نرخ جفت ارزی EUR/USD، افزون می باشد. یکی از بازه های پشتیبانی نزدیک به نرخ فعلی EUR/USD و مورد استفاده ی خریداران، شامل سطوح ۱.۱۹۸۵-۱.۱۹۶۰، بوده و در صورت شکست این بازه به دست نرخ گذاری ها، با دست یابی نرخ این جفت ارزی، به سطح ۱.۱۹۲۰ مواجه خواهیم گشت. تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها به سطح ۱.۱۹۲۰، محدوده ی ریسک میان مدت گرایش های موجود، به هر حال بالاتر از این سطح استقرار خواهد داشت. بدین سبک نیز، در صورت سقوط نرخ گذاری ها پایین تر از بازه ی پشتیبانی یاد شده، همراه با تحکیمات ارزی بعدی، مبنی بر تغییر جهت تمایلات بازار خواهد بود. با این وجود، به منظور دریافت اثبات تغییرات گرایش این واحد ارزی، می بایست تا بازگشت نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح پشتیبانی ۱.۱۶۶۰، منتظر ماند.