• کابینۀ شخصی

USDX Daily افزایشی تصحیحاتی خواهد یافت

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

در طی چند روز آتی، در صورت ورود خطوط شاخص نوسان گر به محدوده ی %20-%50 اشباع بازار، احتمال شکل گیری افزایش های نرخی موقت شاخص دلار، تا مقاومت موضعی 90.50-91.00 نموداری، افزایش خواهد یافت. هر چند که نرخ گذاری ها هنوز نتوانسته اند خط شاخص میانگین متحرک 5 روزه ی SMA را رد نمایند و شاخص نوسان گر نیز، فعلا در حال پردازش  اشباع فروش این جفت ارزی می باشد.

اما از سویی دیگر، آخرین ضربان نرخی، همان بازگرد صعودی نرخ، پس از برخورد با خط میانه ی گرایش های نزولی سال 2017، به حساب می آید. این خط هم سطح با پشتیبانی 90.00 بوده و در حال حاضر نیز تحت تست استقامتی نرخ گذاری ها، قرار گرفته است. در صورت شکل گیری جهشی افزایشی، احتمال رشد تصحیحاتی نرخ گذاری ها، تا محدوده ی مقاومت ابر های شاخص ایچیموکو و یا همان سطوح 91.50-92.50 نموداری نیز، بسیار افزون جلوه خواهد نمود.

 

 

شکل گیری الگوی تحکیماتی (مثلث متقارن) در کف نمودار 4 ساعته ی این دارایی، احتمال بروز این افزایش تصحیحاتی را، تثبیت می نماید. تحکیمات فعلی برفراز سطح پشتیبانی 90.00 نموداری و خط میانه ی گرایش های افولی 2017، رخ می دهد و در صورت ورود خطوط شاخص نوسان گر نمودار چهار ساعته، بالا تر از %80 اشباع خرید، به موازات نفوذ صعودی نرخ گذاری ها، به سطح مقاومت 90.50، تحکیم یابی کوتاه مدت نرخ گذاری ها را، به همراه خواهند داشت.

عبور اخیر خط نقطه چین شاخص نوسان گر از عرض خط مشکی این شاخص، به عنوان یکی دیگر از علایم شکل گیری افزایش های تصحیحاتی نرخ گذاری ها در آینده ای نزدیک و تا قبل از بروز افت های عمیق تر این دارایی، به شمار می آید.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 83.00، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 90.00، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

 

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:90.00
 • 3 مقاومت:89.00
 • 2 مقاومت:88.00
 • 1 مقاومت:83.00
 •  نرخ کنونی: 90.24
 • 1 پشتیبانی:90.00
 • 2 پشتیبانی:89.00
 • 3 پشتیبانی:88.00
 • 4 پشتیبانی:83.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.